Chh. Rajarshi Shahu Blood Centre
Shri.Rajendra Doshi President
Shri. Mahendra Parmar Secretary
Shri. Rajiv Parikh Treasurer
Shri. V. B. Patil Director
Shri. Arunkumar Goenka Director
Dr. Rajendra Patil Director
President of Shetkari Sahakari Sangh Ltd Director
Vice- President of Shetkari Sahakari Sangh Ltd. Director
Managing Director of Shetkari Sahakari Sangh Ltd Director
Commissioner / Mayor  Kolhapur Municipal Corporation Ex- Officio
President Of Kolhapur Medical Association Ex- Officio